• Hjort

Småviltjakt

Småviltjakt i Os i Hordaland

OS VESTRE GRUNNEIGARLAG
Terreng: Vestre del av Os: Hovlandsfjellet, Liafjellet, Grindavollsmarka, Storumsmarka, Lepsøymarka.
Sjå eige kart for grensar for jaktfelt ved kortkjøp.

Vilt: Terrenga har tidvis ein svært god rugdebestand, og storfuglbestanden er god i delar av terrenga.
Kortsal: P. M. Sælen Jernvare, Os sentrum
Rune Skeie, Skeisleira.
Elisabeth Hjertholm, Skeisbotn
Pris jaktkort: Årskort: kr. 250,-
Dagskort: kr. 35,-
Hugs jegeravgifta.
Pant jaktkort: Årskort: kr. 100,-
Dagskort: kr. 15,-

Pant utbetalast av kortseljar mot innlevering av jaktkortet med utfylt fangstmelding.
Kort må innleverast før utløp av jakttida.
Jaktid: 10. OKTOBER – 28. FEBRUAR - OBS! DET ER IKKJE TILLATT Å FELLA RØY OG ORRFUGL.

Andefugl på Ulvenvatnet er freda.
Jegeravgifta: For å få kjøpt jaktkort må ein ha kvittering for betalt
jegeravgift. Denne kostar 265 kroner (2006). Om ein
ikkje er registrert jeger må jegerprøve avleggjast. Meir informasjon om dette på www.naturforvaltning.no.