Fiske i Oselva

Oselva er ei kjend lakseelv, og ei av to-tre elvar i Hordaland som ikkje er øydelagde på den eine eller andre måten

Den originale laksestamma er aukande, og det same er samla fiskemengd. Dei siste åra har det vore fiska mellom to og tre tonn laks og sjøaure i Oselva.

Sjå og Os Jakt og Fiskelag sine heimesider:
www.os-jfl.no
Leiar for fiskeutvalet Einar Sørstrønen, tlf. +47 56 30 81 37 - 900 79 720

Prisar: (2-3 stenger pr kort)
Sone 0 – 5: Frå 50 kroner til 130 kroner ”Kremretten”/øvste del: 1 år kr. 1000,-

Sesong: 1. juli-15. september

Sal av fiskekort:
Os Sport
AMFI Os
Tlf. +47 56300902
www.mxsport.no

Fisketrygdavgift

For å få kjøpt fiskekort må ein ha kvittering for betalt fisketrygdavgift. Dette kan kjøpast på Posten eller på www.dirnat.no eller www.inatur.no