Oksabåsen og Storeknappen

Fin badefjøre, god hamn med kai. Brønn med pumpe. Toalett. Området er godt eigna for telting. Opparbeidd stig til toppen av Storeknappen, der det er fi nt utsyn over Korsfjorden og Langenuen. Informasjonstavle.