Ervikane

Ervikane er eit av dei fi naste friluftsområda i Bergens-regionen. Frå Krabbeviksvegen går det ein ca. 400 m lang køyreveg til to parkeringsplassar for til saman ca. 70 bilar. Derifrå er det ca. 250 m gangveg fram til idylliske badeviker og solplassar. Gode tilhøve for telting. Toalett lagt til rette for funksjonshemma. To informasjonstavler – ei ved P-plassen og ei i strandområdet. Nyrenovert kai. Ervikane vart i 1995 kåra til «Årets friluftsområde» i j p g Hordaland. Brosjyre med turkart som viser turstigar gjennom området er tilgjengeleg hjå BOF.