• Griegsamlingen i Oseana

Oseana kunstmuseum

Kunst i storslåtte omgjevnadar.

Her kan du sjå kor kunstnarane har henta inspirasjonen frå berre ved å sjå frå bilde og ut dei store panoramavindauga i kunstmuseet. Griegsamlinga inneheld hovudsakeleg bildekunst, eigd av Grieg Foundation og andre innan Grieg Group. Kunsten er samla over ei 50-års periode av samlingas «far» Per Grieg sr. I tillegg til den faste utstillinga vil kunstmuseet òg ha kortare utstillingar med andre kunstnarar.

Griegsamlingen

"Griegsamlingen består av kunst, hovedsakelig billedkunst, som er eiet av Grieg Foundation og andre innenfor Grieg Group-sfæren. Den er samlet over en 50 års periode, og stort sett har undertegnede stått for innkjøpene. Det har ført til at samlingen er ganske personlig, uten noen overordnet strategi eller linje, bortsett fra det som subjektivt har vært oppfattet som spennende til enhver tid. Nokså tidlig ble det som kan kalles en Gullalder i norsk malerkunst, nemlig produsert av kunstnere født rundt midten av 1800-tallet, et fokusområde.

Blant mange spennende navn finnes:

 • Christian Krohg
 • Frits Thaulow
 • Eilif Peterssen
 • Harald Sohlberg
 • Thorvald Erichsen
 • Nikolai Astrup
 • Ludvig Karsten
 • Erik Werenskiold
 • Theodor Kittelsen
 • Christian Skredsvig
 • Edvard Munch.

For å få en viss bredde på det som etter hvert fikk ambisjonen av å fremstå som et mini nasjonalgalleri, kom det på den eldre side til navn som: J.C.Dahl, Eckersberg, Flintoe, Tidemand, Gude, Balke og Baade. Og fra den noe senere periode: Aulie, Ekeland, Enger, J. Johannessen, Heramb, Karl-Erik Harr, Gullvåg og Per Krohg.

I en senere periode har vi forsøkt å komplettere med spesiell vekt på Vestlandskunstnere, som Xan Krohn, Henrik Lund, Knud og Nils Bergslien, Bernt Tunold, Olav og Frida Rusti, Lars Osa og Ingebrigt Vik.

For å ha noen representanter fra våre kjære naboland, Danmark og Sverige, har vi sikret oss noen av Skagenmalerne som Michael og Anna Ancher, L. Tuxen, naturmaleren Bruno Liljefors, familieromantikeren Carl Larsson, og Anders Zorn.