Eikedalen Ski center

45 minutes by car to Eikedalen

Eikedalen Skisenter, Tlf. +47 56 58 88 62 - www.eikedalen.no